Sarcogyne clavus (DC.) Kremp.

drobnovýtruska kyjovitá

Poměrně dobře poznatelný lišejník, který se vyznačuje zanořenou stélkou a až 4 mm velkými, lecideoidními apotécii s výrazně zprohýbaným až vroubkovaným okrajem. Roste v Evropě a Severní Americe. Vyhledává exponované až mírně zastíněné silikátové skály v různých nadmořských výškách. Často se objevuje na vlhkých stanovištích, např. v blízkosti vodopádů, řek nebo v místech, kde za deště stéká voda. V České republice je S. clavus lokálně častým druhem hlavně ve středních a vyšších nadmořských výškách. Hojný je například na brdských sutích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae SarcogyneČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 41. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024