Sarcogyne cyclocarpa (Anzi) Steiner

drobnovýtruska kruhoplodá

Drobnovýtruska kruhoplodá je vápnomilný skalní druh, který se velmi podobá běžnému lišejníku Acarospora privigna (= Polysporina simplex), rostoucímu na kyselých silikátech. Vzájemně se liší šířkou spór (2.0–2.5 µm u Sarcogyne vs. 1.0–2.0 µm u Acarospora).

Vyskytuje se v Evropě, Asii a na východě Severní Ameriky. Z České republiky je tento lišejník známý pouze z historických údajů, a sice z vápenců v Obřím dole v Krkonoších (Migula 1929–1931).

Literatura: Migula W. (1929–1931): Flechten I & II. – In: Migula W. [red.], Kryptogamen-Flora Dtschl. etc., Bd. 4/1: 1–527 & 2: 1–868, Berlin.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Sarcogyne

nejčastější synonyma:Polysporina cyclocarpa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024