Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold

blednice obojetná

Blednice charakteristická silnou, často bradavičnatou světlou stélkou, zpravidla žlutavými sorály a přítomností gyroforové kyseliny (C+ červeně). Kvůli její značné variabilitě však může být zaměněna s dalšími zástupci rodu, případně i jinými rody lišejníků. Klíčové je proto ověření sekundárních metabolitů pomocí TLC, kde O. androgyna obsahuje specifické látky zvané androgyna-unknowns (Tønsberg 1992, Kukwa 2011). Jejich přítomností se liší od morfologicky podobných druhů O. bahusiensis a O. mahluensis, které bývaly často řazené pod široce pojímaný taxon O. androgyna (např. Tønsberg 1992). V rámci tohoto atlasu je pro zmíněnou trojici vymezena skupina O. androgyna agg.

Ochrolechia androgyna je acidofilní lišejník borky listnatých a jehličnatých dřevin. Nezřídka přechází také na epifytické mechorosty, vzácně i na jiné substráty. Patří k boreálně-montánním druhům. Ve střední Evropě je hojným lišejníkem zachovalých horských lesů.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2011): The lichen genus Ochrolechia in Europe. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae OchrolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 146, z toho ověřených 141. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024