Ochrolechia androgyna agg.

blednice

Komplex druhů O. androgyna s. str., O. bahusiensis a O. mahluensis, charakteristický přítomností gyroforové kyseliny (C+ červeně) a často žlutavými sorály. Tyto druhy se liší v drobných morfologických i ekologických rozdílech a primárně na základě obsahových látek (Tønsberg 1992, Kukwa 2011), k jejichž detekci je nutné TLC. V minulosti většina autorů jednotlivé taxony nerozlišovala a obvykle byly uváděny pod kolektivním jménem O. androgyna.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2011): The lichen genus Ochrolechia in Europe. – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae Ochrolechia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 124, z toho ověřených 78. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024