Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot

blednice Turnerova

Především temperátně rozšířený sorediosní mikrolišejník, morfologicky a chemicky podobný boreálním druhům O. alboflavescens a O. microstictoides, s nimiž sdílí přítomnost variolarové kyseliny (C+ žlutě), ovšem postrádá alifatické látky. Na rozdíl od zmíněných lišejníků dává přednost mírně úživnější, nepříliš kyselé borce. Častý je zejména na osvětlených kmenech dubů. U nás se vyskytuje spíše v nižších polohách, zejména v kolinním až nižším montánním stupni. Objevuje se např. v extenzivně využívané krajině na solitérních stromech a v alejích. Výskyt na přirozených biotopech se týká především prosvětlených doubrav a dubohabřin. Do vyšších poloh vystupuje vzácněji a najdeme ho např. v prosvětlených suťových lesích.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Kukwa M. (2009): The lichen genus Ochrolechia in Poland III with a key and notes on some taxa. – Herzogia 22: 43–66.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Ochrolechiaceae OchrolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 61, z toho ověřených 51. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024