Parmelia sulcata Taylor

terčovka brázditá

Nejběžnější epifytický zástupce rodu Parmelia a jeden z nejhojnějších lupenitých lišejníků u nás vůbec. Je široce rozšířen od mírného po subpolární pás obou polokoulí a všech kontinentů. Nacházíme ho především na kůře listnatých dřevin, ale roste také na jehličnanech a zřídka i na dřevě a skalách, většinou pod stromy. Vyskytuje se od nížin do hor na celém území ČR. Není příliš citlivý vůči znečištění ovzduší a najdeme ho i ve městech.

Nedávno od něj bylo, především na základě molekulárních dat, odštěpeno několik morfologicky velmi podobných druhů, z nichž P. barrenoae byla nalezena i u nás. Obě terčovky jsou si velmi podobné a k jejich spolehlivému odlišení jen nutné využít kombinaci několika znaků (ideálně na dobře vyvinutých exemplářích) nebo DNA. Vzhledem k zřejmě vzácnému výskytu P. barrenoae u nás je většina nálezů z ČR automaticky řazena k druhu P. sulcata.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1828, z toho ověřených 1076. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024