Ramalina calicaris (L.) Fr.

stužkovec vidličnatý

Makrolišejník charakteristický svými žlábkovitými a úzkými laloky. Některé visící formy běžnějšího druhu R. fastigiata však mohou být morfologicky velmi podobné, proto je vhodné ověřovat určení pomocí tenkovrstvé chromatografie.

Ramalina calicaris roste typicky na větvích listnatých stromů s vyšším pH borky. Roste jak v lesích přirozeného nebo pralesovitého charakteru, tak na stromech v krajině parkového typu. Upřednostňuje vlhké oblasti s minimálním znečištěním ovzduší. Ve střední Evropě se v současnosti jedná o velmi vzácný druh podhorských a horských poloh. Recentně nebyl v ČR nalezen. Bez revize herbářových dokladů z našeho území není možné blíže specifikovat ani jeho historický výskyt.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024