Ramalina capitata (Ach.) Nyl.

stužkovec nízký

Drobnější stužkovec, který je charakteristický sorály na koncích větévek. Ke svému růstu využívá exponovaná místa na vrcholcích silikátových skal a na solitérních balvanech, často v místech pravidelně obohacovaných výkaly ptáků. Objevuje se i na antropogenních stanovištích podobného typu, např. na starých střechách domů. Ve střední Evropě patří k vzácnějším lišejníkům, rostoucím od nížin do alpinského stupně. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně. Větší množství údajů pochází z oblastí s výskytem žulových hornin, kde osídluje balvany na loukách a pastvinách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 83, z toho ověřených 64. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024