Rhizocarpon disporum (Nägeli ex Hepp) Müll. Arg.

mapovník jednovýtrusý

Mapovník jednovýtrusý je v rámci rodu unikátní tvorbou jediné tmavé spóry ve vřecku, která však dosahuje velkých rozměrů a obsahuje velké množství buněk. Matoucí je latinské jméno druhu, které mylně poukazuje na dvousporická vřecka.

Lišejník preferuje kontinentální klima a sušší území v nižších nadmořských výškách, kde osídluje rozmanité typy hornin: vápnité až kyselé křemičité silikáty, vulkanity (např. bazalty, diabasy, a dokonce i hadce. Jeho stanoviště bývají bohatá na živiny a nacházejí se na exponovaných, rychle vysychavých a často prachem impregnovaných místech. V České republice ho můžeme najít ve středočeské xerotermní oblasti, v Českém středohoří, na jižní Moravě a netypicky i relativně vysoko v horách ve Velké kotlině v Jeseníkách.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 37, z toho ověřených 29. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024