Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.

rohovka jerlínová

Nápadná rohovka vytvářející šedohnědé okrouhlé stélky na hladké borce a nahloučená lekanorová apotécia se stélkovým okrajem. Produkuje drobné spory s nepravidelně a silně ztloustlými stěnami (Milvina typ).

Vyskytuje se typicky na větvích v korunách stromů, ale také na hladké borce na kmenech mladších listnáčů (např. buk, jasan a jeřáb). V Evropě je velmi hojná ve Středomoří (hlavně v horských oblastech), rozšířena je i daleko na sever, např. do Skandinávie. Ve střední Evropě je tato rohovka poměrně vzácná, jelikož se zřejmě vyhýbá oblastem s kontinentálním klimatem. V ČR má jen několik lokalit v nižších polohách (stepní Bílé Karpaty a Pálava) i v horách (Orlické hory a Beskydy).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024